Kabul Şartları ve Takvim

Mühendislik, matematik, fizik,  istatistik, ekonomi, işletme ve bunlarla ilişkili diğer programlarından mezun olan adayların başvuruları değerlendirilir. Programa başlamak için, TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterlerini sağlamak gerekmektedir. Daha fazla bilgi için https://els.tedu.edu.tr/tr/els/esdegerligi-kabul-edilen-ulusal-ve-uluslararasi-sinav-ve-sertifikalar sayfasına bakınız.

Tezli ve Tezsiz Programa Yapılan Başvuruların Değerlendirilme Kriterleri

Lisans mezuniyet not ortalaması=%10
Mülakat=%40 
ALES=%50 (Tezsiz programa başvuran adaylar ALES puanı olmadan da başvuru yapılabilir. Bu durumda ALES puanı 70 kabul edilir).
Uluslararası öğrenciler ALES yerine GRE puanı sunabilirler.

Başvurular

Başvurular http://admission.tedu.edu.tr  adresi üzerinden alınmaktadır. Başvurunuz sırasında, lütfen aşağıda listelenen belgeleri yükleyiniz.

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Formu
 2. Güncel Özgeçmiş,
 3. En son mezun olunan veya devam edilen lisans programından alınan not çizelgesinin (transkript) taranmış bir kopyası,
 4. ALES sonuç belgesinin taranmış bir kopyası. Uluslararası öğrenciler ALES yerine GRE puanı sunabilirler.

Kabul durumunda ise, kayıt sürecinde aşağıda belirtilen belgeler istenecektir:

 • Onaylı lisans diploma örneği
 • Onaylı kapalı transkript
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Erkek öğrenciler için askerlik tecil/yaptı /muaf belgesi
 • Güncel Özgeçmiş
 • 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (T.C. vatandaşları için, her kayıt dönemi için ödenecek ücret kredi başına 500 TL + KDV üzerinden hesaplanır. En az 6 kredi yükü alınmalıdır. Uluslararası öğrenciler bilgi için şu linki izleyebilirler: https://ipo.tedu.edu.tr/tr/ipo/ucretler-0.)
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi (En az. Say-55 puan istenmektedir. Tezsiz programa başvuran adaylar için ALES puanı gerekmemektedir.) Uluslararası öğrenciler ALES yerine GRE puanı sunabilirler.
 • İngilizce yeterlilik durumunu gösterir belge (güncel IELTS, TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, UCLES puan belgesi). Böyle bir belgeye sahip olmayan öğrenciler TEDÜ İngilizce Dil Okulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler. 

 

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için Başvuru Takvimi

 

  

Erken Başvuru Tarihleri:

15 Mayıs 2018 - 13 Haziran 2018

Erken Başvuru Mülakatları:

19 Haziran 2018

Erken Başvuru Sonuçlarının Duyurulması:

27 Haziran 2018

Başvuru Tarihleri:

14 Haziran 2018 - 10 Ağustos 2018

Başvuru Mülakatları:

14-15 Ağustos 2018

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması:

3 Eylül 2018

Ücret Bilgileri

T.C. vatandaşları için, her kayıt dönemi için ödenecek ücret kredi başına 500 TL + KDV üzerinden hesaplanır. Kredisiz EM590, EM591, EM592 VE EM593 derslerinin her biri 3 kredilik bir ders gibi fiyatlandırılır. Bu nedenle, tezli programa ait fiyat toplam 31, tezsiz programa ait fiyat ise toplam 34 kredi yükü üzerinden hesaplanır. Uluslararası öğrenciler için harç ücretleri farklı olup ilgili bilgi şu bağlantıda sunulmuştur: https://ipo.tedu.edu.tr/tr/ipo/ucretler-0.

Burs Olanakları

%25-100 oranında burs olanakları mevcuttur.