Mezuniyet Koşulları

Tezsiz programdan mezun olmak için

  • 31 kredilik (77.5 AKTS kredisi) 11 ders ve
  • 0 kredilik (12.5 AKTS) bir bitirme projesini

tamamlayarak 90 AKTS kredisi elde edilmelidir.

Tezli programdan mezun olmak için

  • 22 kredilik (55 AKTS kredisi) 8 ders ve
  • 0 kredilik iki tez dersi ve teze hazırlık seminerini (toplam 65 AKTS) 

tamamlayarak 120 AKTS kredisi elde edilmelidir.

Bu derslerden bazıları Erasmus programı çerçevesinde partner AB üniversitelerinde de alınabilir. (örn. Nantes Üniversitesi, Fransa)

Öğretim programı aşağıda görülebilir.

Tezsiz Program

BİRİNCİ YIL

1. DÖNEM

2. DÖNEM

Kod

Ders Adı

T

P

L

K

AKTS

Kod

Ders Adı

T

P

L

K

AKTS

BA503

Finans ve Yönetim Muhasebesi

3

0

0

3

7.5

BA504

Finans Yönetimi

3

0

0

3

7.5

IE537

Mühendislik Yönetimi için Matematiksel Programlama

3

0

0

3

7.5

 

Seçmeli 2

3

0

0

3

7.5

IE547

Belirsizlik Modelleme ve Analizi

3

0

0

3

7.5

 

Seçmeli 3

3

0

0

3

7.5

 

Seçmeli 1

3

0

0

3

7.5

 

Seçmeli 4

3

0

0

3

7.5

 

Toplam:

12 

12 

30

 

Toplam:

12 

12 

30

 

İKİNCİ YIL

1. DÖNEM

 

Kod

Ders Adı

T

P

L

K

AKTS

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli 5

3

0

0

3

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli 6

3

0

0

3

7.5

 

 

 

 

 

 

 

EM590

Bitirme Projesi

0

0

0

0

12.5

 

 

 

 

 

 

 

GSSE599

Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği

1

0

0

1

2.5

       

 

Toplam:

30

 

 

 

 

 

 

 

 


Tezli Program

 

BİRİNCİ YIL

1. DÖNEM

2. DÖNEM

Kod

Ders Adı

T

P

L

K

AKTS

Kod

Ders Adı

T

P

L

K

AKTS

BA503

Finans ve Yönetim Muhasebesi

3

0

0

3

7.5

BA504

Finans Yönetimi

3

0

0

3

7.5

IE537

Mühendislik Yönetimi için Matematiksel Programlama

3

0

0

3

7.5

 

Seçmeli 2

3

0

0

3

7.5

IE547

Belirsizlik Modelleme ve Analizi

3

0

0

3

7.5

 

Seçmeli 3

3

0

0

3

7.5

 

Seçmeli 1

3

0

0

3

7.5

EM591

Teze Hazırlık Semineri

0

0

0

0

5.0

       

GSSE599

Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği

1

0

0

1

2.5

 

Toplam:

12 

 12

30

 

Toplam:

10 

10 

30

 

İKİNCİ YIL

1. DÖNEM

 2. DÖNEM

Kod

Ders Adı

T

P

L

K

AKTS

 Kod

Ders Adı 

AKTS 

EM592

Tez I

0

0

0

0

30

 EM593

 Tez II

30 

 

Toplam:

30

 

               Toplam:

 0

 30

 

Seçmeli Dersler

 

Kodu

Önk.

Ders Adı

Teori

Uyg./ Lab.

Yerel Kredi

AKTS

BA502

 

Ticaret Hukuku ve Etik

3

0

3

7.5

BA507

 

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

0

3

7.5

BA521

 

Yönetim Stratejileri

3

0

3

7.5

BA522

 

İş Planı

3

0

3

7.5

BA524

 

Yatırım ve Fizibilite Analizi

3

0

3

7.5

BA526

 

Yeni Girişimler

3

0

3

7.5

BA573

 

Proje Yönetimi

3

0

3

7.5

BA575

 

Yenilik Yönetimi

3

0

3

7.5

CE517

 

Şantiye Yönetimi

3

0

3

7.5

CE518

 

İnşaatlarda Süreç ve Doküman Yönetimi

3

0

3

7.5

CE519

 

Sözleşme ve Talep Yönetimi

3

0

3

7.5

CE527

 

Sürdürülebilir İnşaat

3

0

3

7.5

CE528

 

Yenilenebilir Enerji Projeleri

3

0

3

7.5

CMPE557

 

İş Süreçleri Modelleme

3

0

3

7.5

CMPE558

 

İş Süreçleri Otomasyonu

3

0

3

7.5

CMPE559

 

Karmaşık Olay İşleme

3

0

3

7.5

IE516

 

Ürün Planlaması ve Yönetimi

3

0

3

7.5

IE517

 

Üretim Planlama

3

0

3

7.5

IE518

 

Hizmet Yönetimi

3

0

3

7.5

IE519

 

Operasyon Çizelgeleme

3

0

0

7.5

IE527

 

Lojistik

3

0

3

7.5

IE528

 

Tedarik Zinciri Yönetimi

3

0

3

7.5

IE529

 

Tedarik Zincirlerinde Envanter Yönetimi

3

0

3

7.5

IE538

 

Kesikli Optimizasyon

3

0

3

7.5

IE539

 

Tesis Planlama ve Tasarımı

3

0

3

7.5

IE547

 

Çok Kriterli Karar Verme

3

0

3

7.5

IE548

 

Karar Analizi

3

0

3

7.5

IE549

 

Risk Yönetimi

3

0

3

7.5

IE558

 

İş Süreçleri Akış Yönetimi

3

0

3

7.5

IE559

 

Gelir Yönetimi

3

0

3

7.5