Program Çıktıları

TEDÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları

 1. Matematiği, temel bilimleri ve ilgili mühendislik metotlarını mühendislik yönetimi problemlerinin çözümüne uygulayabilecek
 2. Yönetim sistemlerinin operasyon, ve süreçlerine ilişkin deneyler tasarlayabilecek ve yapabilecek ve verileri analiz edebilecek ve yorumlayabilecek
 3. Mühendislik yönetimi uygulamaları için çeşitli bileşen ve süreçleri ile operasyonel sistem tasarımları gerçekleştirebilecek
 4. Takım çalışmasının önemini anlayacak, etkin takımlar kurabilecek ve disiplinler arası takımlarda çalışabilecek
 5. Mühendislik Yönetimi problemlerini saptayabilecek, formüle edebilecek, ve çözebilecek
 6. Profesyonel ve etik sorumluluk gösterecek
 7. Bireysel olarak ve takım içinde etkin iletişim kurabilecek
 8. Küresel/toplumsal bağlamda, mühendislik ve kurumsal çözümlerin etkisini anlayabilecek genel bilgiye ve yaratıcı fikirleri ürün ve hizmetlere dönüştürebilecek girişimci yeteneklere sahip olacak
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark edecek ve bunu sahiplenebilecek
 10. Mühendislik yönetimine ilişkin güncel konuları yorumlayabilecek
 11. Yönetsel karar verme uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanacak