Uzmanlık Alanları

Katılımcılara aşağıda listelenen beş uzmanlık alanından birine yoğunlaşma olanağı sunulur.

Uzmanlık Alanı Sertifikası için alınması gereken dersler program başlıklarına tıklanarak görülebilir. Tezsiz program için ilgili havuzdan en az dört, tezli program içinse ilgili havuzdan en az üç ders almak ve o konuda tez yapmak gereklidir.

 

 

Alan 1: Operasyon Yönetimi

 

IE516

Ürün Planlaması ve Yönetimi

IE517

Üretim Planlama

IE518

Hizmet Yönetimi

IE519

Operasyon Çizelgeleme

IE527

Lojistik

IE529

Tedarik Zincirlerinde Envanter Yönetimi

IE538

Kesikli Optimizasyon

IE539

Tesis Planlama ve Tasarımı

IE558

İş Süreçleri Akış Yönetimi

IE559

Gelir Yönetimi

Alan 2: İnovasyon ve Girişimcilik

 

BA502

Ticaret Hukuku ve Etik

BA507

Yönetim Bilişim Sistemleri

BA521

Yönetim Stratejileri

BA522

İş Planı

BA524

Yatırım ve Fizibilite Analizi

BA526

Yeni Girişimler

BA573

Proje Yönetimi

BA575

Yenilik Yönetimi

CE528

Yenilenebilir Enerji Projeleri

IE516

Ürün Planlaması ve Yönerimi

Alan 3: İş Süreçleri Yönetimi  (Bu alan yürütülmemektedir.)

 

CMPE557

İş Süreçleri Modelleme

CMPE558

İş Süreçleri Otomasyonu

CMPE559

Karmaşık Olay İşleme

BA573

Proje Yönetimi

IE548

Karar Analizi

IE558

İş Süreçleri Akış Yönetimi

Alan 4: Yapım Yönetimi

 

CE517

Şantiye Yönetimi

CE518

İnşaatlarda Süreç ve Doküman Yönetimi

CE519

Sözleşme ve Talep Yönetimi

CE527

Sürdürülebilir İnşaat

CE528

Yenilenebilir Enerji Projeleri

BA524

Yatırım ve Fizibilite Analizi

BA573

Proje Yönetimi

IE549

Risk Yönetimi

Alan 5: Karar Analizi ve Risk Yönetimi

 

IE538

Kesikli Optimizasyon

IE547

Çok Kriterli Karar Verme

IE548

Karar Analizi

IE549

Risk Yönetimi

CMPE559

Karmaşık Olay İşleme