Ana içeriğe atla

Kabul Şartları ve Takvim

Kimler Başvurabilir ?

Mühendislik, matematik, fizik,  istatistik, ekonomi, işletme ve bunlarla ilişkili diğer programlarından mezun olan adayların başvuruları değerlendirilir. Programa başlamak için, TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterlerini sağlamak gerekmektedir. Daha fazla bilgi için  https://els.tedu.edu.tr/esdegerlik sayfasına bakınız.

Tezli ve Tezsiz Programa Yapılan Başvuruların Değerlendirilme Kriterleri

 • Lisans mezuniyet not ortalaması=%10
 • Mülakat=%40 
 • ALES=%50 (Tezsiz programa başvuran adaylar ALES puanı olmadan da başvuru yapılabilir. Bu durumda ALES puanı 70 kabul edilir).
 • Uluslararası öğrenciler ALES yerine GRE puanı sunabilirler.

Başvurular

Başvurular http://admission.tedu.edu.tr  adresi üzerinden alınmaktadır. Başvurunuz sırasında, lütfen aşağıda listelenen belgeleri yükleyiniz.

İstenen Belgeler:

 • Başvuru formu
 • Güncel Özgeçmiş,
 • En son mezun olunan veya devam edilen lisans programından alınan not çizelgesinin (transkript) taranmış bir kopyası ve mezun durumundaki adaylar için Öğrenci Belgesi,
 • Niyet mektubu,
 • ALES sonuç belgesinin taranmış bir kopyası. Uluslararası öğrenciler ALES yerine GRE puanı sunabilirler (Tezsiz programa başvuran adaylar ALES puanı olmadan da başvuru yapılabilir. Bu durumda ALES puanı 70 kabul edilir).
 • İngilizce Yeterlik Belgesi (TOEFL-IBT, TOEFL-PBT,+TWE, KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, UCLES)* Eşdegerlik Tablosu için tıklayınız.

*TED Üniversitesi "English Proficiency Exam (EPE)" sınavına İngilizce Yeterlik Belgesi olmayan tüm adaylar girebilir. İngilizce Yeterlik Belgesi başvuru sırasında mevcut değil ise kayıt tarihine kadar temin edilmelidir.

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için Başvuru Takvimi

  

Erken Başvuru Tarihleri:

 15 Nisan - 30 Mayıs 2022

Erken Başvuru Mülakatları:

 

Erken Başvuru Sonuçlarının Duyurulması:

 

Başvuru Tarihleri*:  

 1 Temmuz - 20 Ağustos 2022

Başvuru Mülakatları*:

 

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması:

  

*Bu tarihler COVID-19 pandemisi nedeniyle akademik takvimde yapılabilecek değişikliklere göre güncellenebilir.

Ücret Bilgileri

Kredisiz EM590, EM591, EM592 VE EM593 derslerinin her biri 3 kredilik bir ders gibi fiyatlandırılır. Bu nedenle, tezli programa ait fiyat toplam 31, tezsiz programa ait fiyat ise toplam 34 kredi yükü üzerinden hesaplanır. Uluslararası öğrenciler için harç ücretleri farklı olup ilgili bilgi şu bağlantıda sunulmuştur: https://ipo.tedu.edu.tr/tr/ipo/ucretler-0

Ödeme yöntemleri ve ücretler hakkındaki bilgiye mali işlerin web sayfasındaki ücretler sekmesinden ulaşabilirsiniz, web sitesi için tıklayınız.

Burs Olanakları

Öğrencilerimize, programa kabul için esas alınan ölçütlerde sağladıkları başarı durumuna bağlı olarak yalnızca tezli program için, tam (%100) veya Farklı düzeylerde (%25-100) burs olanağı sağlanabilmektedir. Burs Yönergesi için tıklayınız.

Notlar:

 1. İstenen belgeler eksiksiz yüklenmelidir.
 2. Eksik kalan başvuruyu tamamlamak için portal giriş yapılıp evraklar yüklenebilir.
 3. Başvuru ve/veya kayıt sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar veya yanlış beyanda bulunanların tespiti halinde programa kabul edilmiş veya kayıt yapılmış olsa dahi kazanılmış bütün haklar kaybedilir.
 4. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.
 5. Mülakat tarihi mail aracılıyla duyurulacaktır.
 6. Doktora Derecesine Sahip Olan Öğrenci Adayları için ALES Koşulu: TED Üniversitesi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü programlara başvuruda bulunan “Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık"  mezunlarından ALES’e girme koşulu aranmaz ve tüm programlarda bu dereceye sahip adaylardan ALES’e girmeyenlerin ALES puanı 70 kabul edilir.
 7. ALES eşdeğerlik tablosu için Tıklayınız.
 8. İngilizce eşdeğerlik tablosu için Tıklayınız.